วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขอบคุณ

ขอบคุณที่ครั้งหนึ่ง เคยผูกพัน

ได้ร่วมทางกันจนสุดหนทาง

จากกันวันนี้ เธอคงผิดหวัง

แต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น